Jeanette Karsten hos TV4 – Malou efter tio

Se film om inredningstips och styling från 2015 som var tidigt ute med gröna fina färger inom inredning. Hur man kan släppa in ljus och vår. Med Jeanette Karsten hos Malou efter 10 på TV4.